Allt-om-försäkringar.com

Jämför försäkringar hos Insplanet Jämför priser och villkor på försäkringar snabbt och smidigt direkt hos Insplanet. Det är gratis att jämföra!

En Ansvarsförsäkring är till för att skydda dig om du råkar skada någon annan eller annan persons egendom och blir ersättningsskyldig för dessa skador. Försäkringen går in och hjälper till med att täcka kostnader för ett eventuellt skadestånd och den brukar vanligen också erbjuda hjälp med sådant som kan krävas i ett skadeståndsärende - t ex utredning av ärendet, förhandlingar och advokat ifall det behövs.

Har du en vanlig Hemförsäkring så har du nästan alltid en Ansvarsförsäkring också, eftersom den är en av flera delar som Hemförsäkringen består av. Du behöver inte ha tecknat en egen hemförsäking för att vara skyddad utan det räcker att du delar försäkringen med familjen eller liknande. Det är sällan det går att skaffa en Ansvarsförsäkring som en egen försäkring - det är nästan alltid en del av en mer heltäckande försäkring.

Det kan även tänkas att du har en Ansvarsförsäkring via en företagsförsäkring, ifall du jobbar med vissa saker där det är risk att du kan skada andra personer eller egendom. Ifall du exempelvis kör lastbil, taxi eller budbil kan det mycket väl tänkas att du är skyddad av en ansvarsförsäkring (eller så borde du se över möjligheterna för ditt företag att skaffa en företagsförsäkring där detta ingår).

Poängen med en sån här försäkring är att olyckor alltid kan inträffa och om det väl händer något kan det blir dyrt. Iifall du skulle skada någon eller något så är det du själv som får stå för kostnaderna ifall du inte är försäkrad och skyddad. De allra flesta är dock försäkrade via en hemförsäkring, vilket är trevligt.

De olika delarna av en Ansvarsförsäkring

Den allra största och viktigaste delen är hjälp att betala skadeståndet ifall du skulle råka skada en person eller någon annans egendom och bli ersättningsskyldig för detta. Det går inte att säga med säkerhet hur mycket du kan få eller vilka begränsningar som finns eftersom det beror mycket på vilka försäkringsvillkor just din försäkring har och de exakta omständigheterna.

En Ansvarsförsäkring är vanligtvis en väldigt heltäckande försäkring som hjälper till med hela processen ifall du skulle hamna i en situation där du eventuellt måste betala skadestånd. Försäkringsbolaget går in och hjälper dig att utreda situationen för att ta reda på om du alls är skadeståndsskyldig. De sköter förhandlingarna med din motpart och om det blir rättegång så för de din talan och betalar även rättegångskostnaderna. Slutligen betalar de även ut själva skadeståndet ifall det går så långt. Du har alltså hjälp hela vägen under ett skadeståndsärende.

Villkor och krav

Gränsen för hur mycket du kan få av försäkringsbolaget vid ett skadestånd kan vara olika men 5 000 000 kr är ett vanligt maxbelopp bland större försäkringsbolag. Dock är det i Sverige ändå inte speciellt vanligt med stora skadestånd. Vi har inte straffskadestånd på samma vis som man kan se i USA (där de betalar ut enorma summor för lidande osv), utan skadeståndet brukar vanligen på ett rättvist sätt motsvara skadan som man har orsakat.

Du kan inte använda din ansvarsförsäkring från Hemförsäkringen när du har kört bil i trafik eller annat fordon så som båt eller vattenskoter och på så vis orsakat skada. Om du har bil som du vill köra på allmänna vägar krävs det att du har en Trafikförsäkring och det är den som ersätter skador på människor eller egendom ifall du skulle råka ut för en olycka med bilen.

Du kan inte få ersättning ifall du har agerat på ett uppsåtligt sätt, om du har brutit mot lagen och har gjort något som kan leda till ett fängelsestraff. Du kan inte heller få ersättning från en Ansvarsförsäkring som tillhör hemförsäkringen ifall det handlar om något som du har gjort i tjänst, alltså om du skulle bli skadeståndsskyldig för en händelse som inträffat när du jobbat.

Ifall du vill kunna få hjälp med skadestånd i jobbet måste du täckas / skaffa en företagsförsäkring där ansvarsförsäking ingår. Ifall du exempelvis kör taxi behöver du en Ansvarsförsäkring som är specialiserad för detta och som då täcker in eventuella skadestånd som kan dyka upp vid olyckor när du kör din taxi.

Det finns ett antal fler saker som inte täcks av försäkringen men du bör läsa villkoren för att få en mer detaljerad överblick. Det är huvudsakligen ett antal specialfall som är borträknade.

Hör av dig till försäkringsbolaget direkt

Viktigt att tänka på är att du bör kontakta ditt försäkringsbolag direkt om du skulle hamna i en situation där du kan tänkas få betala skadestånd. Du bör inte förhandla själv och du bör definitivt inte godkänna några krav utan att prata med ditt försäkringsbolag först.

Försäkringsbolaget vill vara de som går in och sköter förhandlingar och sådant och av det skälet kan det tänkas att försäkringen inte gäller om du själv godkänner ett skadestånd. I försäkringsvillkoren står vanligen att om du medger skadeståndsskyldighet, godkänner ett belopp eller betalar ut någon ersättning på eget bevåg så är detta inte bindande för försäkringsbolaget.

Detsamma gäller om du inte följer deras anvisningar under en eventuell rättegång. Ifall du skulle göra något annat än vad de säger så är domen inte heller bindande för dem enligt försäkringsavtalet.

Av dessa skäl bör du alltid kontakta ditt försäkringsbolag direkt och se till att inte godkänna någonting som annan part föreslår. Prata med en representant för ditt bolag och se till att de representerar dig och säger till dig hur du skall agera. Om du bara gör detta och gör som de säger så bör du inte behöva vara orolig, eftersom ansvarsförsäkringen i princip täcker alla kostnader som kan uppstå.

Kolla upp dina villkor

Du bör alltid kolla upp de exakta villkoren för just din Ansvarsförsäkring eftersom det aldrig är helt lika villkor hos alla försäkringsbolag. Det är bra att veta lite mer exakt vad som gäller och framför allt när försäkringen inte gäller och vilka eventuella begränsningar som finns. Om du har koll på detta slipper du överraskningar den dagen du behöver utnyttja försäkringen.