Allt-om-försäkringar.com

Jämför försäkringar hos Insplanet Jämför priser och villkor på försäkringar snabbt och smidigt direkt hos Insplanet. Det är gratis att jämföra!

När du blir sjukskriven på grund av sjukdom eller olycka så får du pengar från Försäkringskassan - så kallad sjukpenning. De första 14 dagarna du är sjuk får du ut sjuklön från din arbetsgivare (ifall du är anställd) och efter 14 dagar anmäler arbetsgivaren dig till Försäkringskassan och då har du istället rätt till sjukpenning. Denna uppgår till knappt 80 procent av din vanliga inkomst, men max 709 kr per dag. I princip samma regler gäller för sjukpenning om du är egenföretagare.

Att gå från full lön till ca 80 % av sin lön är inte något man gör utan att det märks. Om du vanligen tjänar 15 000 kr efter skatt i vanliga fall så skulle du få ut knappt 12 000 kr under den tid du är sjuk. De tusenlappar som du förlorar varje månad där kan kännas ganska mycket i plånboken och det är därför möjligheten finns att skaffa en sjukförsäkring.

För dig som har hög lön normalt så kan bortfallet bli ännu större om du är sjukskriven eftersom det finns en maxgräns för hur mycket pengar man kan få ut i ersättning. Du kan som bäst få 709 kr om dagen, vilket motsvarar ca 22 000 kr i månaden. Tjänar du mer än så innebär det att du inte kan få ut ens 80 % av vanliga lönen utan du får nöja dig med dessa pengar.

Sjukförsäkringen är ett komplement till den ersättning du får ut från din sjukpenning hos Försäkringskassan, som är till för att ge dig mer trygghet när du blir sjukskriven en längre period. Vanligen kan du försäkra dig så att du totalt har upp till 90 % av din vanliga lön. Olika försäkringsbolag kan ha lite olika villkor och ge lite varierande ersättning. En del betalar även ut ett engångsbelopp för vissa typer av sjukdomar eller ifall du skulle bli arbetsoförmögen.

Jämför försäkringar
Jämför priser och villkor på försäkringar
Letar du bra försäkring? Du kan enkelt kolla upp och jämföra många olika försäkringsbolag med bara en enkel koll. Allt är gratis och väldigt smidigt.

Vanliga villkor för sjukförsäkring

Villkor gällande hur mycket du kan få ut i ersättning skiljer sig åt mellan försäkringsbolag, så det är inte helt enkelt att säga hur mycket du kan få ut. Det kan bero på var du är försäkrad men också hur länge, vilken sjukdom det gäller och lite sådant. Det kan tänkas att du kan få ut ersättning som gör att du kan få ungefär 90 % av din gamla lön, vilket ska jämföras med 80 % från Försäkringskassan (och ifall du förblir sjukskriven mer än ett år sjunker den till ca 75 %).

Ett vanligt villkor är att du måste vara sjukskriven minst 25 % för att kunna få någon ersättning från försäkringen. Hur stor din ersättning blir beror också på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt. Ifall du kan arbeta 50 % innebär det att man beräknar utbetalningen utifrån detta. Kan du inte arbeta alls får du givetvis mer pengar. Det är ofta även ett krav att du har varit sjuk en viss period innan du får någon ersättning från sjukförsäkringen. Vanligt är att du måste vara sjukskriven i tre månader (90 dagar) innan den drar igång.

Du kan inte få pengar från en sjukförsäkring i all evighet. De har alla en maxgräns. Gränsen varierar en del beroende på var du väljer att teckna din försäkring. Hos ett bolag kan du t ex få ersättning som mest i tre års tid medan ett annat bolag erbjuder fem år. Ifall du är sjuk längre än den maxgräns som försäkringsbolaget har så upphör försäkringen helt enkelt. Du kan sedan åter skaffa den på nytt när du exempelvis har varit frisk och arbetat i minst ett år.

Det är vanligt att det finns regler angående ålder i försäkringsvillkoren. Du kan ofta skaffa försäkringen från 16 års ålder och sen kan maxåldern vara t ex 63 eller 65 år. Även detta är givetvis något som varierar beroende på försäkringsbolag. En del bolag säger även att den ersättning som du har rätt till minskar årligen från att du t ex har fyllt 55 år (eller liknande). Skälet till detta är troligen helt enkelt att risken för att du blir sjuk ökar med åldern.

Sjukförsäkring när du är egenföretagare

Som vi skrev i början av artikeln funkar det ungefär likadant med Försäkringskassans sjukpenning ifall du har eget företag jämfört med om du är anställd. Du kan inte få sjuklön de 14 första dagarna, för det skulle du ju behöva betala ut till dig själv i sådana fall och det låter ju lite konstigt, men själva sjukpenningen är sedan samma. Du får knappt 80 % av din vanliga inkomst med en maxgräns på 709 kr om dagen.

Uträkningen för att avgöra vad din månadsinkomst görs antingen utifrån dina tidigare inkomster - ifall ditt företag har funnits i mer än 24 månader - eller utifrån en schablon baserat på hur mycket någon som har samma utbildning, erfarenhet och arbetsuppgifter skulle ha tjänat.

Det går att få en sjukförsäkring som egenföretagare och i princip är reglerna likvärdiga. En del försäkringsbolag kanske inte ens har någon sjukförsäkring för privatpersoner (med vanlig anställning) utan bara för egenföretagare. Andra kan ha en som gäller bara för dig som är anställd. Några har ingen sjukförsäkring alls av just det här slaget utan kanske bara en Sjukvårdsförsäkring eller nån slags kombination. Du får kolla runt lite och se vilket bolag som har en försäkring som funkar för dig.

Kolla upp ifall du är försäkrad via jobbet

Du som har ett kollektivavtal kan mycket väl också ha en sjukförsäkring inbakad där. Den kan ge dig lite extra ersättning ifall du t ex blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Du kan med fördel höra med dig arbetsgivare vad du har för sjukförsäkring och ifall du kan få reda på mer om vad som gäller för den.

Det är dock inte alls säkert att den ger lika bra ersättning som en sjukförsäkring som du tecknar själv utan det kan tänkas att du fortfarande kan tjäna en slant på att även ha en egen försäkring. Ifall du tycker att du inte får tillräckligt med pengar när du blir sjukskriven på lång sikt så har du alltså möjligheten att försäkra dig ytterligare. Väg dock alltid kostnaden för försäkringen mot hur mycket du tjänar på det i pengar / trygghet.