Allt-om-försäkringar.com

Jämför försäkringar hos Insplanet Jämför priser och villkor på försäkringar snabbt och smidigt direkt hos Insplanet. Det är gratis att jämföra!

Som namnet säger är en olycksfallsförsäkring en försäkring som går in och ger dig ekonomiskt stöd ifall du råkar ut för en olycka av något slag. Det finns ett antal olika saker som kan kosta pengar om du skulle råka ut för en olycka och det kan då vara bra med en försäkring.

Utöver ersättning för kostnader som uppstår i samband med olyckan kan du även få ersättning i form av ett fast belopp ifall du skulle få bestående men, t ex någon typ av invalidisering. Försäkringen kan även ge en del hjälp utöver ekonomisk ersättning, exempelvis med stöd efter en olycka.

Försäkringsbolagen har alla sina egna villkor när det gäller olycksfallsförsäkring och därför går det inte att säga exakt vad som ingår i en sådan försäkring eller vilka villkor som gäller. Den här artikeln kommer att gå igenom vad som vanligen ingår i en olycksfallsförsäkring och lite allmän information som kan vara bra att veta.

Jämför försäkringar
Jämför priser och villkor på försäkringar
Letar du bra försäkring? Du kan enkelt kolla upp och jämföra många olika försäkringsbolag med bara en enkel koll. Allt är gratis och väldigt smidigt.

Det här ingår vanligen i en olycksfallsförsäkring

Det är som sagt inte självklart vad som ingår i en försäkring eller vad de specifika villkoren säger för de olika delarna av en försäkring, eftersom varje försäkringsbolag har sin egen variant av olycksfallsförsäkring. Nedan går vi igenom de vanligaste delarna och villkoren men du bör alltid läsa igenom villkoren för den försäkring du tänkt skaffa i förväg.

Sjukhusvistelse

Ifall du råkar ut för en olycka som innebär att du hamnar på sjukhus eller behöver opereras eller behandlas på något vis kommer försäkringen stå för kostnaderna. Kostnader som ersätts är för t ex läkarbesök och operationer, läkemedel, tandvård och resor till och från sjukhuset. Kolla gärna upp lite mer exakt i villkoren för just din försäkring för att få veta mer om vad som gäller här.

Invaliditet

Ifall något händer som resulterar i att du får bestående men får du ersättning för detta från en olycksfallsförsäkring. Det kan vara ett bestående handikapp eller nedsatt arbetsförmåga etc. Normalt kallas det för medicinsk invaliditet när du får nedsatt funktionsförmåga.

Vad du kan få ut på försäkringen i det här läget är något som bedöms utifrån situationen. Det beror helt enkelt på graden av invaliditet där det finns en skala som går från 1 - 100 %. Du kan ha en minimal funktionsnedsättning och då får du inte så mycket pengar och du kan ha en stor funktionsnedsättning som ger en hög ersättning.

Det finns en maxgräns för hur mycket pengar du kan få. Du väljer ofta själv ett försäkringsbelopp när du tecknar din försäkring. Ju högre belopp du väljer ju dyrare blir försäkringen. Ibland finns ett tak som baseras på prisbasbelopp (vilket är ett bestämt belopp för ett visst år). Taket kan t ex vara 20 prisbasbelopp och om man räknar med prisbasbeloppet för 2013, som är 44 500 kr, så skulle den övre gränsen ligga på 890 000 kr.

Hjälpmedel och rehabilitering

Efter en olycka kan det behövas rehabilitering för att kunna återgå till sitt normala liv. Sådant som kostar pengar i samband med rehabiliteringen kommer du kunna få ersättning för från din olycksfallsförsäkring. Det kan vara olika typer av hjälpmedel som du behöver under din rehabilitering och sjukgymnast etc.

Det finns lite olika regler för vad som gäller men vanligen krävs att du är arbetsoförmögen under en viss tidsperiod som minst, t ex ett visst antal veckor. Försäkringsbolaget kan ofta också hjälpa dig med kontakterna med Försäkringskassan och arbetsgivare så att du lättare får ordning på allting.

Krishantering

Ibland mår man inte så bra efter att man råkat ut för en olycka, speciellt ifall man kanske skadat sig på så vis att man har fått bestående men. Det kan även bara handla om att man blivit orolig efter en traumatisk eller otäck upplevelse. I sådana lägen kan det vara skönt att prata med en psykolog eller liknande som hjälper till att reda ut känslorna. Även sådant får du vanligen i en olycksfallsförsäkring genom att försäkringsbolaget betalar för besöken plus att de kanske kan hjälpa dig att hitta en passande person att vända sig till.

Dödsfall

Ifall du skulle avlida till följd av en olycka finns det även här möjlighet att få ut ersättning. Det är då ett dödsfallsbelopp som betalas ut. Detta belopp betalas till en förmånstagare ifall man har valt någon sådan och i annat fall betalas det helt enkelt ut till dödsboet.

Hur mycket du får ut i dödsfallsbelopp kan variera mellan försäkringar men det är vanligt att det ligger runt 50 000 kr. Det kan vara så att beloppet baseras på prisbasbelopp att du kan få ut mellan ett och tre prisbasbelopp (ett sådant belopp är 2013 44 500 kr). Kolla upp vad som gäller för din försäkring så att du vet hur mycket som betalas ut.

Övrig av vikt gällande olycksfallsförsäkring

Något man bör tänka på är att ifall man har en försäkring via sitt arbete som täcker olyckor på jobbet så gäller denna enbart för olyckor som sker under arbetstid när du jobbar. Ifall du skulle råka ut för en olycka på fritiden så gäller inte den försäkringen även om du skulle bli arbetsoförmögen. Du behöver alltså en egen olycksfallsförsäkring för att täcka upp sådana risker.

När man blir äldre brukar även olycksfallsskydd av olika slag från gruppförsäkringar bli klart sämre. En privat olycksfallsförsäkring kan då vara ett bra alternativ för att skaffa sig ett starkare skydd. Tänk på att det kan vara lite andra villkor och regler för dig som är äldre, t ex från 55 år och uppåt. Kolla upp mer exakt vad som gäller så att du vet vilket skydd du får när du försäkrar dig.