Allt-om-försäkringar.com

Jämför försäkringar hos Insplanet Jämför priser och villkor på försäkringar snabbt och smidigt direkt hos Insplanet. Det är gratis att jämföra!

Livförsäkringen är kanske inte den mest komplicerade försäkringen. Den betalar helt enkelt ut en fast summa pengar ifall du skulle avlida. En sådan försäkring är alltså inte direkt till för dig personligen utan för att ge ekonomisk trygghet till din familj eller någon person som du lämnar efter dig.

Med hjälp av pengarna från livförsäkringen kan kvarvarande familjemedlemmar få hjälp att ordna upp ekonomin när du har gått bort och kanske kan de då stanna kvar i familjens hus, klara räkningarna eller betala av skulder etc.

Att välja försäkringsbelopp

En livförsäkring kan man teckna med olika stora belopp. Det belopp man bestämmer när försäkringen tecknas är sedan det som betalas ut ifall du skulle avlida. Det går vanligen att välja mellan olika stora belopp beroende på vad du tycker känns lagom. Ju högre försäkringsbelopp du väljer ju dyrare blir din försäkringspremie.

Vilka belopp som finns att välja på beror på försäkringsbolag. Det är olika villkor för nästan alla livförsäkringar. En del har som lägst ca 200 000 kr eller kanske 500 000 kr och sedan kan det sträcka sig upp mot 2 000 0000 kr eller 3 000 000 kr. Försök göra en avvägning och välj en nivå som passar din plånbok men som inte heller känns för liten.

Ofta räknas beloppet på ett sådant vis att det är motsvarande värde som betalas ut, t ex med hjälp av prisbasbelopp. Detta är för att garantera att din försäkring inte tappar i värde över tid, om du skulle teckna den nu men utnyttja den först om 10 år.

Jämför försäkringar
Jämför priser och villkor på försäkringar
Letar du bra försäkring? Du kan enkelt kolla upp och jämföra många olika försäkringsbolag med bara en enkel koll. Allt är gratis och väldigt smidigt.

Åldern påverkar livförsäkringen

En väldigt viktig aspekt när det gäller livförsäkring är just åldern. Det kan variera mellanförsäkringsbolag vilka regler de har för ålder men i princip alla bolag har någon typ av gräns för hur gammal du får vara som mest när du tecknar en livförsäkring och hur länge den gäller som längst. Vanligen ligger gränsen för när du senast kan teckna en försäkring runt 55 - 65 år. En del försäkringsbolag har alltså en ganska låg gräns där och därför vill man inte vänta för länge med att teckna en livförsäkring.

Även utbetalning av pengar påverkas av ålder på olika sätt. Normalt finns en gräns för hur gammal du får vara som mest innan försäkringen slutar betala ut pengar. Den gränsen kan vara någonstans mellan 65 och 75 år beroende på försäkringsbolag. Efter detta får du alltså inte längre ut några pengar (men behöver givetvis då inte heller betala någon premie).

Ibland gäller att försäkringens värde minskar med en viss procent varje år efter att du uppnått en viss ålder. Det kan t ex vara så att från att du fyllt 55 så minskar beloppet med 10 % av föregående års försäkringsbelopp, fram tills dess att försäkringen slutar gälla. Du får alltså ut mindre och mindre på din försäkring ju äldre du blir. Tanken är väl helt enkelt att risken för att du dör blir större för varje år.

Utbetalning av pengar från livförsäkring

En livförsäkring där man inte bestämmer någon specifik mottagare betalar alltid ut pengarna till dödsboet. I dessa fall ingår pengarna från försäkringen i dödsboet på samma sätt som alla andra tillgångar och de delas sedan upp enligt lagen till de arvingar som finns, t ex make / maka, barn och liknande i den ordning som står skriven i lagen.

Det går dock även att välja ut en eller flera specifika mottagare som kan få hela eller delar av beloppet från livförsäkringen. Ifall du väljer en specifik person kommer detta att väga tyngre än arvsrätten och pengarna från försäkringen kommer alltså inte att ingå i dödsboet alls. Alla pengarna betalas ut till den person som står med i försäkringsbrevet och det behöver alltså inte vara någon som i vanliga fall har rätt att ärva. Du kan välja att ge pengarna till vem du vill.

Annat bra att veta om livförsäkring

Något som är bra att veta är att en livförsäkring vanligen gäller i hela Norden och den gäller självklart dygnet runt. Du kan med andra ord hålla till i något av de andra nordiska länderna istället för Sverige om du tycker att det är kul. Skulle du vilja åka lite längre bort och spendera din tid utanför Norden går det normalt bra att göra det under en period men man kan inte vara borta för länge för då riskerar man att försäkringen blir ogiltig.

Den här gränsen får du kolla upp med ditt försäkringsbolag men det kan t ex vara ett år eller liknande. Om du planerat att vara borta från Norden längre än så är det en väldigt bra idé att kontakta försäkringsbolaget och kolla vad som gäller och hur du kan göra för att din försäkring även fortsättningsvis ska vara aktuell.

Det kan även vara bra att veta att en livförsäkring många gånger ingår i ett paket tillsammans med andra försäkringar så som olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Dessa stora paket kan t ex vara en trygghetsförsäkring eller ha något annat namn beroende på försäkringsbolag. Du kan oftast välja att teckna en livförsäkring för sig ifall du bara vill ha den och inte det andra skyddet men dessa paketlösningar brukar faktiskt vara ganska prisvärda och väl balanserade.