Allt-om-försäkringar.com

Jämför försäkringar hos Insplanet Jämför priser och villkor på försäkringar snabbt och smidigt direkt hos Insplanet. Det är gratis att jämföra!

Det finns sällan en specifik försäkring för just ärr utan det är vanligen en personförsäkring i stil med olycksfallsförsäkringen som betalar ut ersättning för vanprydande ärr. Detta gäller inte bara vanliga ärr utan även andra typer av kosmetiska skador på kroppen så som amputeringar eller missbildningar av olika slag.

Det är svårt att säga hur mycket du kan få i ersättning för ett ärr då det varierar mycket både mellan olika försäkringar och försäkringsbolag och beror på hur stort ditt ärr är, var det sitter och en del sådana saker. Försäkringsbolagen har ofta en slags ärr-tabell som är till för att bedöma vilken storleksnivå du ska få på ersättningen, utifrån ett antal olika kriterier.

Tyvärr är det inte ovanligt att man får ganska lite (till och med för lite) ersättning för ett ärr. Det blir därför extra viktigt att man är noga med att dokumentera sitt ärr ordentligt och att sköta hela försäkringsärendet så bra som man bara kan. Ifall man är noga och ha koll på vad som gäller kan man hämta ut en mer rättvis ersättning.

Hur bedöms ett ärr?

Det är ganska olika beroende på vilken försäkring du har. Det är viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren för att få en bra uppfattning om vad du har rätt till. Till att börja med kan det vara bra att kolla upp så att den olycksfallsförsäkring man har faktiskt täcker in just vanprydande ärr / missprydnader. Sedan bör man titta efter vilka andar villkor som finns.

Ett grundläggande villkor är att ärret faktiskt är bestående och att det inte försvinner med tiden. Det ska även se likadant ut framöver för att kunna få en bestämd ersättning. För att man ska kunna veta säkert att ärret är bestående och hur det troligen kommer att se ut i sin slutliga form väntar man normalt ca ett år innan man hanterar ärendet. De kontrollerar då hur ärret ser ut och ger dig ersättning utifrån sin ärr-tabell.

Ärr-tabell används för att bedöma ersättning

De flesta försäkringsbolag har sina egna tabeller som de använder för att fastställa vilken ersättning ditt ärr kan ge. Tabellen är uppbyggd så att det finns olika kriterier som påverkar ersättningsgraden. Sådant som brukar vara avgörande är exempelvis var på kroppen ärret sitter (armar, ben, ansikte, bröst/rygg osv) och hur stort ärret är / hur illa det ser ut. Du får mer pengar ju värre ärret ser ut på en skala, t ex mellan 1 - 5 där ett är typ "framträdande men inte så farligt" och fem är "frånstötande". Ifall du har ditt ärr i ansiktet ger detta mer pengar i ersättning ifall det sitter på magen eller någonstans där det vanligen inte syns så mycket.

Slutligen påverkar även din ålder en del. Ju yngre du är ju mer får du eftersom man räknar med att du då tvingas gå med ditt ärr under en längre tid. Skillnaden mellan olika åldrar är dock inte jättestor och är man äldre än runt 25 år så kan det ofta vara att summan minskar stadigt från det och uppåt i åldrarna.

Här kan du titta på ett exempel på en ärr-tabell - Trafiksadenämndens ärr-tabell från 2012

Fler viktiga saker om försäkring för ärr

För att kunna få en bra ersättning för ditt ärr är det viktigt att du kan ge en rättvisande bild av ärret till försäkringsbolaget. Du måste som sagt vänta ca ett år med att avsluta detta ärende eftersom du måste vänta ut att ärret läker och får sitt slutliga utseende. Efter ett år har gått kan du få ditt ärr bedömt enligt tabellen. Ungefär samma gäller för missbildningar eller amputationer. Hur lång tid du behöver vänta för att kunna få ersättning för amputation kan variera men borde gå klart snabbare.

När du får ersättning för amputation får du vanligen å ena sidan ersättning för "substansförlust" och för utseendemässig förändring, vilket den här artikel handlar om, och sedan även ersättning för medicinsk invaliditet. Den senare kan bli större belopp som hjälper dig att klara dig efter att du blivit invalidiserad.

När du råkat ut för en olycka och fått ett ärr kan du med fördel dokumentera det så gott du kan. Du kan ta bilder på det efter hand det läker men det är först efter ca ett år som du kan ta de slutliga bilderna eller bli undersökt och få din ersättning. Ifall du tar bilder kan du t ex gå till en professionell fotograf och det kan ofta försäkringsbolget betala för, så att bilderna är av bra kvalitet och lätta att bedöma.

Det är tyvärr så att man många gånger kan få lite för lite utbetalt för just ärr, varför det är viktigt att man är insatt i reglerna och intresserar sig för processen. Man måste sköta ärendet så gott man kan för att få en bra och rättvis ersättning.