Allt-om-försäkringar.com

Jämför försäkringar hos Insplanet Jämför priser och villkor på försäkringar snabbt och smidigt direkt hos Insplanet. Det är gratis att jämföra!

En båtförsäkring är ett bra alternativ för de flesta typer av båtar. Har du en liten roddbåt eller liknande kanske du inte behöver en försäkring eller så kan det finnas en tilläggsförsäkring för din fritidshusförsäkring eller liknande. I annat fall är det inte dumt att skaffa en båtförsäkring då en båt kan skadas på ett antal olika sätt och det är sällan billigt att fixa.

En båtförsäkring har ofta ett antal olika delar som täcker in olika typer av olyckor, skador och händelser. Exakt vad som ingår i en båtförsäkring är lite svårt att säga eftersom försäkringsbolagen alla har sina egna varianter med specifika villkor. Här går vi dock igenom de allra vanligaste villkoren och vad som gäller.

Detta ingår vanligen i en båtförsäkring

Tänk på att kolla upp just din båtförsäkring noga så att du vet exakt vad som gäller. Det som vi skriver nedan är ganska allmänna regler och det kanske är annorlunda hos ditt försäkringsbolag.

Stöld och skadegörelse

Den här delen av försäkringen täcker in skador på din båt och utrustning som uppstår vid skadegörelse eller om något blir stulet. Det gäller båten i sig, motorn och allting som hör till båten. Glöm inte att du alltid bör vara försiktig med din båt och behandla den på ett sätt som inte riskerar att den tar skada i onödan. Lås alla dörrar, luckor och annat som går att låsa.

Jämför försäkringar
Jämför priser och villkor på försäkringar
Letar du bra försäkring? Du kan enkelt kolla upp och jämföra många olika försäkringsbolag med bara en enkel koll. Allt är gratis och väldigt smidigt.

Sjöskada

Ifall du skulle råka ut för någon typ av skada när du är ute på vattnet med båten så får du ersättning för detta. Det kan vara allt ifrån en kollision med annan sjöfarkost till grundstötning, kantring eller strandning. Förutom sådana saker kan du även få ersättning för en del andra oförutsedda olyckor men du får kolla upp i villkoren exakt vad som gäller. Ofta har du täckning för t ex glasskador eller skador på segelbåtsrigg etc.

Transport- / Uppläggningsskada

Om din båt blir skadad när du håller på att sjösätta eller torrsätta den kan du få ut pengar från din båtförsäkring som täcker skadorna. Det gäller även om något skulle inträffa vid av- och påmastning om du har en segelbåt. Försäkringen täcker in det mesta som kan råka hända när du för upp eller ner den i vattnet, t ex ifall du skulle använda en kran och båten tappas, välter eller skadas av nåt annat skäl. Du har dessutom samma skydd när du transporterar båten.

Blixtnedslag och brand

Råkar du ut för brand kan du få pengar från försäkringen för att täcka skadorna. Detsamma gäller ifall blixten slår ner och något skadas. Du ska givetvis alltid vara försiktig med eld i din båt och se till att du har ordning på tända ljus och brandfarliga vätskor och annat som eventuellt skulle kunna börja brinna.

Rättsskydd

Ifall du råkar hamna i en rättstvist som har ett samband med din båt kan du få hjälp av ditt försäkringsbolag. Det kan vara när du säljer eller köper en båt eller vid något annat tillfälle. I så fall kan du få hjälp att klura ut ifall du behöver betala skadestånd eller liknande och du får även ekonomisk ersättning som täcker rättegångskostnader och advokat etc. Det kan dock finnas en gräns för hur mycket pengar som betalas ut.

Ansvarsskydd

Den här delen av försäkringen går in och betalar ut ersättning ifall du skulle råka skada någon annan båt eller en brygga etc. Du får pengar från din båtförsäkring som täcker kostnaderna och dessutom har du även hjälp vid eventuellt skadestånd.

Var gäller båtförsäkringen?

Vanligen gäller en båtförsäkring som du tecknar hos ett svenskt försäkringsbolag i vatten som tillhör Sverige, Danmark, Finland och Norge och även på Östersjön, Kattegatt, Skagerack och Nordsjön. Det är inte alltid samma regler så du bör titta närmare på din båtförsäkring för att veta mer exakt vad som gäller.

En båtförsäkring gäller dock inte i hela världen och på alla vatten så du måste tänka på detta ifall du ska ut på en längre tur. Ibland kan försäkringen även sträcka sig över större ytor än de vi nämnt precis ovan men det är olika beroende på försäkringsbolag. Värt att notera är att för större segelbåtar kan området som försäkringen täcker in vara större under sommaren.

Annat värt att tänka på

Något som kan vara bra att veta är att viss privat egendom som inte hör till båten faktiskt också kan vara försäkrad via din båtförsäkring i vissa fall. Det kan du kolla upp i försäkringsvillkoren. Har du en vanlig hemförsäkring får du dock ännu bättre skydd om dina prylar skulle bli stulna eller gå sönder etc.

Allting som hör till den båttyp som du har ingår vanligen i försäkringen och tillbehör till båten av olika slag. Tänk på att detta alltid bara gäller en båt för privat bruk och inte för en som används i ett företag. I detta fall kan det behövas en helt annan försäkring, t ex en företagsförsäkring. Det kan dock vara möjligt att hyra ut båten några veckor per år utan att det blir strul.