Allt-om-försäkringar.com

Jämför försäkringar hos Insplanet Jämför priser och villkor på försäkringar snabbt och smidigt direkt hos Insplanet. Det är gratis att jämföra!

En försäkring för fritidshus är i grund och botten väldigt lik en vanlig villaförsäkring men skillnaden är att det finns en del saker som ingår i en försäkring för fritidshus som inte finns i en vanlig villaförsäkring och det finns en del saker som inte ingår eftersom det inte finns något behov av dem.

Den här artikeln tar upp vad som vanligen ingår i en försäkring för fritidshus och hur den skiljer sig från en vanlig hemförsäkring. Det varierar givetvis lite mellan försäkringsbolagen men detta är de grundläggande villkoren.

Det här ingår i en fritidshusförsäkring

I försäkringen ingår ditt fritidshus / sommarstuga och alla de byggnader som tillhör. Dessa måste finnas nedtecknade på försäkringsbrevet om de ska täckas av försäkringen. Det kan vara allt från båthus och garage till gästhus eller uthus. Försäkringen täcker även tomt / trädgård och allt sådant som finns i anslutning till din mark, t ex brygga eller staket.

Saker som du äger som finns i ditt fritidshus eller de andra byggnaderna ingår också i försäkringen. Det gäller även saker som du har hyrt eller lånat så länge det är för privat bruk. Det som inte täcks in är motorfordon, båtar eller pengar och värdehandlingar.

Jämför försäkringar
Jämför priser och villkor på försäkringar
Letar du bra försäkring? Du kan enkelt kolla upp och jämföra många olika försäkringsbolag med bara en enkel koll. Allt är gratis och väldigt smidigt.

Det huvudsakliga skyddet är egendomsförsäkringen som täcker skador på din egendom. Det gäller vid olyckor av olika slag men även vid inbrott, skadegörelse och liknande. Du har skydd vid brand, naturkatastrofer, läckage och översvämning etc. Ifall du råkar få in vilda djur i huset täcker försäkringen även skador som uppkommer på grund av detta.

Försäkringen gäller även om du skulle bli skadeståndsskyldig av något skäl som har med ditt fritidshus att göra. Du kan då först få hjälp att ta reda på ifall du verkligen är skadeståndsskyldig alls och ifall du är det kan ni tillsammans reda ut hur mycket du ska betala. Försäkringen täcker rättegångskostnader och skadestånd. Det är likadant ifall du råkar hamna i en rättstvist av annat slag, då kan försäkringen hjälpa till med advokatkostnader och liknande.

Det här ingår inte i en fritidshusförsäkring

Försäkringen täcker egendom som blir förstörd eller stulen etc men det finns vissa undantag. Den gäller inte motorfordon, båtar eller andra typer av luft- eller vattenfordon - dessa kräver en egen försäkring. Ifall du förvarar pengar eller andra värdehandlingar i ditt fritidshus så ingår inte heller dessa. En mindre båt kan möjligen ingå men då behövs ofta en tilläggsförsäkring.

I en vanlig villaförsäkring finns sådant som reseförsäkring och överfallsförsäkring, men dessa saker har inte direkt något med fritidshus att göra så något sådant skydd finns inte. Du har ju ändå dessa saker genom din vanliga hemförsäkring så det finns inget direkt behov.

Ifall du känner att du vill ha mer skydd än det grundläggande finns det ett antal tilläggsförsäkringar du kan skaffa för att få bättre täckning. Det kan exempelvis vara en allriskförsäkring vilken täcker skador som uppstår av ren klumpighet, t ex att du råkar tanka gräsklipparen med fel bensin eller liknande. Det finns även andra försäkringar som ger utökat skydd vid läckage eller som inkluderar en mindre båt i din fritidshusförsäkring.

Behöver jag en försäkring för mitt fritidshus?

Det är den klassiska frågan ifall man behöver en försäkring eller ifall man kan klara sig undan utan. En försäkring för fritidshus är dock att rekommendera då värdet på huset och all den egendom som vanligen finns där brukar vara ganska högt.

Risken att du råkar ut för någon slags olycka eller annat är minst lika stor som i ditt vanliga hus. Troligen är risken ännu högre då ditt fritidshus / sommarstuga ofta står obevakad under långa perioder och kan då råka ut för inbrott, vandalisering / skadegörelse eller otrevliga olyckor som läckage. Med en försäkring har du en bra trygghet och vet att ditt fritidshus är säkert även om du inte kan kolla till det allt för ofta.